Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi

 

Nawigacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi

Wiadomości

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/17
14.01.2016

Szanowni Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Wielowsi

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256  poz. 2572 z późn. zm.), informuję iż tut. Organ Prowadzący opracował projekt kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wielowieś dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz odpowiadającą im liczbę punktów i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Zgodnie z art. 20e ust. 3 i 4 w/w, Rada Gminy Wielowieś określa:

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE
22.12.2015

Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny, w miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim, dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą, Bóg w waszym domu zasiędzie.

J.Kasprowicz

Z serca płynące życzenia pokoju, miłości i radości, którą będziecie mogli dzielić się z innymi z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku. Życzy całej społeczności szkolnej Dyrekcja ZSP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi.

Szlachetna Paczka 2015
22.12.2015

 

W XV edycji SZLACHETNEJ PACZKI impuls do zmiany otrzymało ponad 20 700 rodzin, których odwiedziło ponad 10 000 wolontariuszy. Paczki przygotowało ponad 700 000 darczyńców. Po raz pierwszy tego typu akcja została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Wtedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzona przez ks. Jacka Stryczka obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. W tym roku Nasza Szkoła wzięła udział już po raz III w SZLACHETNEJ PACZCE. Dyrekcja i Szkolny Koordynator akcji pragną serdecznie podziękować uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za okazane SERCE, zaangażowanie i wszelką pomoc na rzecz tak szczytnego celu.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka (20 listopada)
20.11.2015

20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, ustanowiony przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka.

Święto to przypada w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka, nazywanej powszechnie Światową Konstytucją Praw Dziecka. Obowiązuje w niemal wszystkich państwach na świecie. Polska była jej inicjatorem i współtwórcą.

Dokument składa się z preambuły i 54 artykułów, w których zostały spisane wszystkie prawa, przysługujące każdemu dziecku do ukończenia 18 roku życia. Do podstawowych praw dziecka należą m.in. prawo do wychowywania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do edukacji i godziwych warunków życia. Na podstawie konwencji powołano do życia Komitet Praw Dziecka - organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały. Konwencja o Prawach Dziecka dotyczy również praw uczniów.

Jarmark Adwentowy
16.11.2015

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców wraz z własnymi pociechami na Jarmark Adwentowy, który odbędzie się 21 listopada 2015r. o godz.: 16:00

Szczegóły na plakacie, KLIKNIJ !!!

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016
29.09.2015

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Wielowsi informuje o dodatkowych, wolnych od nauki dniach w roku szkolnym 2015/2016:

02 listopada 2015 (poniedziałek); 4 i 5 stycznia 2016 (poniedziałek, wtorek); 05 kwietnia 2016 (wtorek - sprawdzian klas VI, wolny dzień dla uczniów kl.I-V); 02 maja 2016 (poniedziałek); 27 maja 2016 (piątek).

21 września Światowym Dniem Orderu Uśmiechu
23.09.2015

21 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w barwnym, słonecznym i uśmiechniętym przemarszu ulicami Wielowsi z okazji Światowego Dnia Orderu Uśmiechu.

http://spwielowies.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=351

Konkurs Ogólnopolski realizowany w roku szkolnym 2015/2016
22.09.2015  

W roku szkolnym 2015/2016 nasza placówka przystąpiła do udziału w ogólnopolskim konkursie:

SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 21 września 2015r. do 21 marca 2016r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Szkoły dobrego wychowania” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Rządowy Program Pomocy Uczniom w 2015r. - „Wyprawka szkolna”
01.09.2015

Szanowni Rodzice !!!

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2015 r. będzie kontynuowany Rządowy Program Pomocy Uczniom - „Wyprawka szkolna”. W załącznikach poniżej zamieszczone są informacje dotyczące programu DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW - WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016, wzory wniosków, Rozporządzenie Rady Ministrów oraz Zarządzenie i Ogłoszenie Wójta Gminy Wielowieś w wersji elektronicznej.

Stypendium Szkolne 2015
01.09.2015

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza nabór na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś.

Szanowni Rodzice,

rusza coroczny nabór na STYPENDIA SZKOLNE dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś.

photo

Sobota 06.02.2016

Ilość odwiedzin: 443930