Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi

 

Nawigacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi

Aktualności

Zapytanie ofertowe na urządzenia multimedialne - Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym
16.07.2018

 

Zapytanie cenowe ZSPW

Rekrutacja uzupełniająca do Publicznego Przedszkola w Wielowsi
12.07.2018

Wicedyrektor ZSP Wielowsi informuje, że rekrutacja uzupełniająca do Publicznego Przedszkola w Wielowsi odbędzie się od 30 lipca do 3 sierpnia, według Zarządzenia Wójta Gminy Wielowieś Nr 10/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku.

Zapytanie ofertowe
06.07.2018

Wielowieś 6.07.2018

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO I KLASY
04.07.2018

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wielowsi przekazuje do informacji listę kandydatów przyjętych do I klasy na rok szkolny 2018/2019.

Lista kandytatów przyjętych

Stypendium Wójta Gminy Wielowieś
26.06.2018

Stypendium Wójta Gminy Wielowieś

za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum

 

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przeznaczony jest dla:

  • uczniów szkół podstawowych od klasy czwartej,
  • uczniów gimnazjum.

„Dobry Start” dla ucznia
26.06.2018

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.
 
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do I klasy na rok szkolny 2018/2019
21.06.2018

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2017/2018

Bezpieczne Wakacje 2018
20.06.2018