Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi

 

Nawigacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi

Aktualności

Wycieczka autokarowa do Gliwic na przestawienie pt.: „Duch skrzyni i różnorodności kultur Europy”
13.02.2018

Dnia 07.03.2018 r., odbędzie się wycieczka autokarowa do Gliwic na przestawienie pt.: „Duch skrzyni i różnorodności kultur Europy” (miejsce przedstawienia kino Amok).

Rekrutacja do Przedszkola
09.02.2018

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielowsi informuje, że rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 18 stycznia 2018 roku (treść zarządzenia znajduje się w zakładce „Przedszkole”) rozpocznie się w Publicznym Przedszkolu w Wielowsi 1 marca i potrwa do 16 marca 2018r.

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2018/2019
07.02.2018

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielowsi informuje, że rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 18 stycznia 2018 roku rozpocznie się 25 maja i potrwa do 15 czerwca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 22 czerwca 2018r.

Bezpieczne Ferie 2018
26.01.2018

Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś
26.01.2018

PROJEKT W SZKOLE

Informacja dotycząca rekrutacji uczniów do placówek oświatowych Gminy Wielowieś
25.01.2018

Informacja dotycząca rekrutacji uczniów do placówek oświatowych, dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Wielowieś na rok szkolny 2018/2019.


Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.) do końca stycznia 2018 r. zostaną podane do publicznej wiadomości informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w zakresie:

Nowy adres e-mail szkoły
10.01.2018

Od dnia 10 stycznia 2018r. obowiązuje nowy adres e-mail Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.

sekretariat@zspw.wielowies.pl

Bal Karnawałowy w Przedszkolu
08.01.2018

Wyjazdy na lodowisko
03.01.2018

 

Dyrektor ZSP w Wielowsi informuje, że istnieje możliwość udziału dzieci  klas IV-VI w akcji „Aktywnie na lodzie” organizowanej przez Park Wodny w Tarnowskich Górach w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wyjazdy odbywać się będą  w środy w okresie od 10.01.2018 do 21.02.2018 roku – 7 wyjazdów co tydzień na bezpłatne zajęcia z instruktorem ( grupa 15 dzieci).  Wyjazdy odbywają się również w czasie ferii zimowych. Dojazd dzieci jest płatny i wynosi  ok. 17 zł za jeden wyjazd.   Osoby zainteresowane podpisują umowę z basenem (za pośrednictwem szkoły) i muszą zapłacić z góry za wszystkie wyjazdy bez zwrotu za nieobecności.

Bezpłatne przejazdy komunikacją dla uczniów
02.01.2018

Od 1 stycznia 2018r. będzie nas obejmował zintegrowany system taryfowo-biletowy oraz możliwość przemieszczania wszystkich dzieci i młodzieży w wieku 7 do 16 roku życia na podstawie ulgi zapisanej na Śląskiej Karcie Usług Publicznych. Informujemy rodziców uczniów o konieczności wyrabiania spersonalizowanych Kart ŚKUP, na których będzie można kodować w/w ulgę. Do czasu zakodowania ulgi na spersonalizowanej Karcie ŚKUP dokumentem uprawniającym dzieci i młodzież do bezpłatnych przejazdów będzie ważna legitymacja szkolna (do 31 marca 2018r.). Na podstawie udzielonych ulg uczniowie będą mogli jeździć za darmo po całej metropolii, również w weekendy i w okresie wakacyjnym. Darmowe przejazdy będą również obowiązywały dzieci do lat 7 - bez konieczności wyrabiania karty ŚKUP. Powyższa informacja dotyczy wszystkich dzieci, nie tylko tych, do tej pory dojeżdżających.

photo

Niedziela 25.02.2018

liczba odwiedzin: 635362